पोलीस पाटील पदासाठी येथे क्लिक करा

. पोलीस पाटील प्रवेशपत्र साठी येथे क्लिक करा

कोतवाल पदासाठी अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा